PROCERIN
Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 6:48 AM
Cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh ngành mỹ phẩm ưu tiên có kinh nghiệm

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 6:48 AM
Cần tuyển nhân viên kế toán có kinh nghiệm quản lý kho